SOLTI LTD.

Bulgaria
1
D 4

Солти ЕООД е създадена през 1991 г. и повече от 27 години е лидер на Българския пазар на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. Специализирана е в проектирането, изграждането и техническото обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи. Солти е вносител на всички видове пожарогасители, противопожарно оборудване, пожароустойчиви врати, системи за контрол на дим и топлина. Производител е на пожарни табла и шкафове. Предоставени й са изключителни права за продажба на продукти на много фирми от Германия, Италия, Хърватия, Чехия и Китай. Контролът на качеството отговаря на всички европейски и международни стандарти. Притежава всички изискващи се документи и сертификати, в съответствие с българското законодателство. В Солти е изграден Център за професионално обучение. При работата с партньорите и клиентите Солти акцентира върху коректност, постоянен контакт и отговорност при доставка. За осигуряване на непрекъснатата политика на качеството, Солти получи сертификат ISO9001: 2015.

Контакти

Features

ANAF FIRE PROTECTION S.P.A

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

BRISTOL UNIFORMS LTD

1
D 4
United Kingdom
Секюрити Експо 2018

EAU ET FEU SA

1
D 4
France
Секюрити Експо 2018

EMME ANTINCENDIO S.R.L

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

FIERRE S.R.L.

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

HOLIK INTERNATIONAL S.R.O.

1
D 4
CZECH REPUBLIC
Секюрити Експо 2018

IV-ER-KVC D.O.O.

1
D 4
Croatia
Секюрити Експо 2018

JAKOB ESCHBACH GMBH

1
D 4
Germany
Секюрити Експо 2018

NINGBO ZHENGXIN FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD

1
D 4
China
Секюрити Експо 2018

PROPHOS CHEMICALS S.R.L.

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

RACK SYSTEM S.R.L.

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

RAPIDROP GLOBAL LTD

1
D 4
United Kingdom
Секюрити Експо 2018

SAFCO ITALIA S.R.L.

1
D 4
Italy
Секюрити Експо 2018

SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY FACTORY

1
D 4
China
Секюрити Експо 2018

TKW ARMATUREN GMBH

1
D 4
Germany
Секюрити Експо 2018

ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT CO., LTD

1
D 4
China
Секюрити Експо 2018