Ен Ер Джи Софт се грижи за изграждането на сигурен и функционален паркинг  

Осигуряването на максимална сигурност в района на всеки паркинг е от основно значение за собствениците на превозни средства. Удовлетворявайки нуждите на досегашните си и бъдещи партньори фирма Ен Ер Джи Софт е изградила цялостна система, която може да отговори и на най - предизвикателните задания, свързани с натоварване, бюджет, функционалност, особености на терена и други изисквания. Иновативният продукт ще бъде показан на изложение Секюрити Експо от 7-и до 10-и март в Интер Експо Център.

Прилагайки европейската практика за опазване на околната среда и намаляване разходите за консумативи в автоматизираната паркинг система, компанията е въвела работата с карти за многократна употреба, с които е заместила хартиените билети. Благодарение на своето качество, системата се отличава със своето удобство и функционалност.

Специален софтуер

Чрез специално изградения софтуер е обединен целият процес по управление и осчетоводяване на паркинга. Това дава възможност операторите на обекта да задават различни тарифи работещи независимо една от друга, но едновременно и в една система.

Системата за разпознаване на регистрационни номера (LPR) улеснява работата по управлението на паркинга.  Натискането на няколко бутона дават възможността да бъде създаден списък с автомобили, които да не се допускат (зададени в черен списък) или да бъдат допускани без карта (на абонамент), само чрез заснемане и прочитане на регистрационните номера от камера. Компанията произвежда и колонките за вход/изход, както и станциите за разплащане на системата.

Продуктите на Ен Ер Джи Софт ще откриете в зала 1, щанд D5.