Пожарогасителни системи от ДЕНИ ФАЙЕР

Осигуряването на безопасност в сградите и помещенията е пряко свързано с правилно подбраната и качествена пожарогасителна система. На изложение  SECURITY EXPO, което ще се проведе от 7 до 10 март в Интер Експо Център своите предложения ще представи ДЕНИ ФАЙЕР.

Компанията ще акцентира върху пожарогасителната система „Зевс“. Предназначена за локално приложение в кухни и готварски помещения, тя е рационално решение за кетъринг индустрията, ресторантите, столовете за хранене, хотелите, заведенията за бързо хранене и промишлените обекти за производство на храни.

Електромеханичната пожарогасителна система използва пожарогасителния агент (ABF-Wet Chemical), одобрен за гасене на пожари от клас (A), (B) и (F) - твърди и течни горива, мазнини за готвене  и притежава  най-модерните, ефективни и надеждни методи за откриване на пожар. При автоматичен режим на работа, топлочувствителните сензори са в готовност за засичане на възникващ пожар. При възникване на пожар се задейства светлинно-звукова сигнализация и след като изтече предварително зададеното време за закъснение, гасителният агент се освобождава върху защитените зони чрез специални дюзи.

За защита на телекомуникационно оборудване

Пожарогасителна системa FK-5-1-12 е подходяща за защита на телекомуникационно оборудване, контролни зали, архиви, на който би могло да се нанесе непоправима вреда,ако се използват традиционните пожарогасителни системи. Освобождаването на гасителния агент се осъществява чрез завъртания и потоци като по този начин не уврежда оборудването,  особено полезно за борба с пожари, при които водата може да причини повече щети от самия пожар или когато използването на водата просто не е осъществимо, например в банки, музеи и болници.

Продуктите на ДЕНИ ФАЙЕР ще откриете в зала 1, щанд D8.