Сигурни и защитени с правилните пожарогасителни системи

За създаването на максимална сигурност, по време на изложение SECURITY EXPO ще представи разнообразие от продукти. Сред тях е пожарогасителната система HFC-227ea. Тя осигурява противопожарна защита на помещения, в които е разположено чувствително електронно оборудване.

Системата е подходяща за компютърни зали, станции, телекомуникационни съоръжения, контролни помещения и т.н. тя изисква минимално пространство за съхранение. Пожарогасителят е под налягане с азот (24 bar) и се съхранява в сертифицирани стоманени съдове. Ниското му налягане на съхранение (34 bar при 50 °C) позволява използването на конвенционални тръби и аксесоари, което намалява разходите за монтаж. Освобождаването на пожарогасителния агент е безопасно и с ниско ниво на шум. 

Аерозолни генератори

Компанията предлага и аерозолните генератори на MOBIAK – иновативни продукти за гасене на пожари в закрити помещения. Гасителният агент е природосъобразен и заместител на газ Halon и други гасителни елементи.

Гасителни системи с аерозолни генератори се използват за гасене на пожари от клас А (твърди материали),  B (течни) и C (газ), като предотвратява повторно запалване.

Аерозолните генератори са предназначени основно за защита на затворени пространства. Притежават следните предимства:

 • Одобрен като алтернатива на Halon
 • Не замърсяват атмосфертата - не допринася за изчерпване на озоновия слой (ODP)
 • Не допринасят за увеличаване на глобалното затопляне (GWP)
 • Ниска токсичност
 • Висока ефективност
 • Няма съдове под налягане
 • Без тръби и без дюзи
 • Безконтактна връзка с панела за откриване на пожар
 • Не изисква поддръжка
 • Small-Safe-Simple
 • Ефективна цена
 • Посочен в списъка на EPA-SNAP като прахообразен аерозол А (SFE)
 • Проектиран да отговаря на NFPA 2010 и PrEN15276

Продуктите на ДЕНИ ФАЙЕР ще откриете в зала 1, щанд D8.