Факти и цифри

 • 3500 кв. метра изложбена площ
 • 43 фирми изложители
 • 76 представени компании
 • 9520 посетители от 26 държави - специалисти и крайни клиенти (12% ръст на посетителите спрямо 2017 г.) - за Секюрити Експо и Строителна седмица
 • 15 медийни партньори
 • 20+ събития в интерактивната съпътстваща програма

Профил на изложбата:

 • Пожароизвестяване
 • Пожарогасене
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на достъп
 • Биометрия
 • Антитерористични средства
 • Периметрова защита
 • Алармени системи
 • IP и мрежи
 • IT и комуникации
 • М2М услуги
 • Оборудване „интелигентни сгради“
 • Лични предпазни средства и специално облекло
 • Застраховане и физическа охрана
 • Специализирани автомобили и техника

 

 

Профил на посетителите