Работно време

Работно време за изложители

6 март от 08.30 до 18.30 часа

7 - 8 март от 09.00 до 18.30 часа

9 март от 09.00 до 16.30 часа


Работно време за посетители

6 - 8 март от 10.00 до 18.00 часа

9 март от 10.00 до 16.00 часа

 

Зареждане на щандове

5 март от 08.30 до 20.30 часа


Изнасяне на експонатите

9 март от 16.30 до 20.00 часа

10 март от 08.30 до 17.30 часа