ATOMTEX

Belarus 220005, Minsk, Gikalo Str., 5
1
D 5

«АТОМТЕХ» е водещ научно-изследователски и производствен център в Република Беларус и един от световните лидери в областта на разработката и производството на оборудване за ядрени измервания и радиационен контрол, доставя продукция в 80 страни на света.

Дружеството е основано през 1995 година като дъщерно предприятие на Минския научно-изследователски приборостроителен институт. Основата на колектива се състои от специалисти с висока квалификация и богат опит в сферата на ядреното приборостроене, придобити в стените на най-стария изследователски център.

Наличието на собствена многофункционална метрологична база с висока точност, внедряването на иновативни идеи и напреднали технологии, също и ориентиране към международните стандарти позволява създаването на изделия, отговарящи на съвременното научно и техническо ниво.

Спектърът на произвежданата от предприятието продукция включва над 100 артикула: дозиметри, дозиметри-радиометри, спектрометри, апаратура за радиационно сканиране на местност и обекти, стационарни радиометри и спектрометри, монитори за повърхностно замърсяване, спектрометри за излъчване на човека, системи за радиационен контрол, оборудване за калибровка и проверка, интелигентни детекторни блокове.

Прибори като дозиметър-радиометър АТ1117М, спектрометри АТ1321 и АТ6102, измервател-сигнализатор АТ2327, мобилен комплекс за радиационно сканиране АТ6103 са широко търсени в сферата на осигуряване на безопасността. Спектрометър АТ6101С се използва от службите за безопасност в целия сват за предотвратяване на незаконно пренасяне на радиоактивни източници и ядрени материали и нееднократно е бил признат за най-добрия в своя клас.

Контакти

+ 375 17-2928142
+ 375 17-2928142
info@atomtex.com
http://www.atomtex.com

Features