ECOPROGRESS INTERNATIONAL LTD

Bulgaria 1712 Sofia, Mladost-3, Building 301, entr.2, ет.2, fl.10
1
D 5

Предмет на дейност:

Научно – изследователска дейност, производство, внос – износ и продажба на дозиметрична апаратура за радиационен контрол:

  • Автоматизирани информационни системи за радиационен мониторинг;
  • Безпилотна авиационна система (БАС) за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране
  • Гама сигнализатори;
  • Професионални – персонални дозиметри;
  • Радиометри, спектрометри и др.;
  • Дозиметрични установки за контрол на вагони, товарни и леки автомобили, пътници и багажи;
  • Панорамни дозиметри за директна информация на населението за радиационната обстановка.

Основни клиенти:

Агенция за ядрено регулиране, "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, ГД„Пожарна безопасност и защита на населението“, Национален център по радиобиология и радиационна защита, Национален център по онкология, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (ИЯИЯЕ), Министерство на околната среда и водите, БНБ, ОББ, Национална служба за борба с организираната престъпност, Специализиран отряд за борба с тероризма, Общини София, Видин, Петрич, Добрич, Ловеч, Плевен, Горна Оряховица, Бургас и др., предприятия за скрап, летища, митнически подразделения, болници и много др.

Контакти

+ 359 2 875 20 60
+ 359 897 912 209
+ 359 2 875 20 60
office@ecoprogress.net
http://www.ecoprogress.net

Features