ElNet Ltd.

Bulgaria 28, Dimityr Popov Str. BG-2050 Ihtiman
1

ЕлНет ЕООД е търговско дружество, предлагащо системи и продукти за Вашата безопасност, в съответствие с Наредба № Iз-1971 и Наредба № Iз-2377. Нашите продукти покриват следните основни направления:
Аварийно Работно и Аварийно Евакуационно Осветление, посредством Централни Системи за Аварийно Осветление или посредством осветители с автономни батерии на фирмите Inotec Германия и Normalux Испания.
Пожаро-Известителни Централи и окомплетовка за тях на Normalux Испания
Звукова и светлинна сигнализация FHF Германия и E2S Англия
Взривобезопасно електрооборудване на фирмите Marechal Франция, TepEx Хърватска, CMP Англия  
Взривобезопасно осветление Chalmit Англия, Schuch Германия

Контакти

+ 359 724 82203
+ 359 724 82204
sales@elnet-bg.com
http://www.elnet-bg.com

Features