ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Bulgaria Iskar 9, Sofia 1058
1
B 2

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:

• Намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2Bсрещи;

• Предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;

• Оценка на иновационен капацитет на МСП чрез инструмента IMP3rove

В България Enterprise Europe Network се представлява от консорциум от 12 организации,покриващи територията на страната.

Контакти

+ 359 8117 505/515/52
een@bcci.bg
http://www.een-bcci.com

Features