OLYMP SAFETY EQUIPMENT Ltd.

Bulgaria 11, Polkovnik Hristo Arnaudov Str.; 1582 Sofia
1
D 9

Търговия,  производство, консултации . Производство на   Специално работно облекло /СРО/ и доставка на Лични Предпазни Средства /ЛПС/, защитаващи долните и горните крайници, тялото, главата, очите и лицето, слуха, дихателните органи и срещу падане от височина.

„Олимп Предпазни екипировки” ЕООД е официални представители за България на световноизвестни водещи производители на Лични Предпазни Средства като JSP, SCOTT Health & Safety - Финландия, MTS, ANSELL – Белгия,  CAPITAL SAFETY – Франция, MASTERLOCK – САЩ, PELI – САЩ, DuPont - Люксембург  RESPIREX, HONEWELL и много др.

Контакти

+ 359 2 879 33 90
+ 359 2 978 15 11
salessf@olympsafety.com
http://www.olympsafety.com

Features