TLL MEDIA LTD.

Bulgaria 104 Acad. Ivan Geshov Blvd., fl.5, office 9 BG - 1612 Sofia
1
D 1

Ти Ел Ел Медиа - водещото българско издателство за индустрия, енергетика, екология и сградни инсталации

Ти Ел Ел Медиа е издателска къща за специализирана техническа периодика, създадена преди 20 години (1997 год.) като независимо издателство за периодични издания за продукти, технологии и услуги за индустрията. Оттогава до днес е специализирана в техническата журналистика за индустрията, енергетиката, екологията и сградните инсталации и издава периодични издания за професионалистите в тези области. www.tllmedia.bg

TLL Media - Портфолио информационни продукти за сградни инсталации

Списание ТД Инсталации се списва на базата на професионално ориентирани статии с практическа насоченост за нуждите на специалистите в строителното инвестиране, проектиране и изграждане на сградни инсталации и оборудване, инструменти и материали за тях. Основната тематика на списание ТД Инсталации обхваща следните области: Електроинсталации; Отопление; Вентилация; Климатизация; ВиК; Осветление; Сигурност; Сградна автоматизация и комуникации; Енергийна ефективност; Асансьори и ескалатори, Инструменти, материали. Рубриките Интервю, Събития, Пазар, Стандарти и Реализации предоставят информация за технически, пазарни и браншови новости в областта на сградните инсталации.

Списание ТД Инсталации излиза 6 пъти в годината в тираж 6000 броя, отпечатано на луксозна хромова хартия. Електронната версия на списанието достига до над 15 000 читатели. Разпространява се чрез професионален безплатен абонамент до специалисти в областта: инвеститори, архитекти, проектанти, строители, инсталатори, търговци; както и чрез личен платен абонамент до интересуващи се в областта специалисти, работещи в други сфери, както и крайни клиенти с трайни интереси в областта.

Благодарение на натрупания богат опит, списанието е настолно четиво за професионалистите в областта на инсталациите в големи и модерни сгради. www.tech-dom.com

Контакти

+ 359 2 818 3838
+ 359 2 818 3800
reklama@tllmedia.bg
http://www.tllmedia.bg

Features