Комфорт с решенията на Солти

SECURITY EXPO 2018 ще бъде мястото, на което фирма Солти ще даде многобройни предложения в областта на противопожарната сигурност. Сред продуктите ще бъдат люковете за дим и топлина.

Люкове отговарят на Регламент EU 305/11 и хармонизиран стандарт EN 12101-2. Притежават маркировка CE и сертификат за съответствие, издаден от нотифициращ орган. Те са създадени от водещи европейски производители.

Компанията предлага и различни типове пенообразуватели, сред които -  синтетични (S), филмообразуващи водни (AFFF), филмообразуващи алкохолоустойчиви (AFFF AR).

Пенообразувателите са предназначени за използване с различна концентрация, за гасене на въглеводородни пожари и пожари на полярни разтворители, както и на твърди горими материали (пожари класове А и В). Продуктите, които се предлагат в разфасофки на туби от 20 л, 25 л и 50 л, бидони от 200 л и контейнери от 1000 л, отговарят на БДС EN 1568. Могат да се използват за получаване на пяна с ниска, средна и висока кратност.

Своите продукти Солти ще представи в зала 1, щанд D4.

=