Нормативната база за охранителния бранш се разисква в рамките на SECURITY EXPO 2018

Доказал се като централна платформа за секторите на сигрността, охраната, пожароизвестяването и киберзащитата, форумът SECURUTY EXPO предлага на експертите богатство от възможности, с които да развият своите бизнес, контакти и познания. Провеждайки се от 7 до 10 март в Интер Експо Център, през третия си ден – 9 март, утвърденото изложение предлага възможността на професионалистите в да разискват нормативната база за охранителния бранш.

Организирана от Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), в рамките на съпътстващата програма на SECURUTY EXPO 2018 се провежда Национална среща на фирмите, работещи в охранителния бранш, която си поставя за задача да бъде обсъден новият Закон за частната охранителна дейност.

Новите видове частна охранителна дейност

Сред темите, които юристът Наталия Кацарова постави на дневен ред бяха новите видове частна охранителна дейност – сигнално охранителна, охрана на питейни заведения, зали, охрана на урбанизирани територии и селскостопанско имущество.

„Само пълнолетно и дееспособно охраняемо физическо лице или негов законен представител може да бъде възложител“, коментира Кацарова по въпроса с личната охрана. Представена бе и нововъведената „Охрана на урбанизираните територии“. При нея възложител може да бъде кметът на общината, в границите на която се намира селищната тетория, обхваната от границите на населеното място или селищното образувание, определени с устройствен план. Внимание бе обърнато и на охраната на питейни заведения и развлекателни дейности, както и на сигнално-охранителната дейност.

SECURITY EXPO 2018 се провежда от 7 до 10 март в Интер Експо Център паралелно с изложение Българска строителна седмица. От 7 до 9 март вратите на изложенията са отворени от 10.00 до 18.00 часа, а на 10 март – до 16.00.