Защита на банкомати от Cash trapping и BlackBox атаки

Една атака продължава 24 секунди, а един екип на СОТ идва от 2-5 минути. Освен СОТ повечето банкомати нямат друга защита. Банките досега не са инвестирали в сигурност, коментира Илия Василев от Ойросекюрити. 

 Дружеството Ойросекюрити ЕООД предлага продукти за защита на банкомати от: скимиращи / шимиращи устройства; газови атаки; атаки със солиден експлозив; Cash trapping; BlackBox атаки;Физически атаки. Дружеството предлага продукти за защита на инкасо услуги както и аналитични услуги, информационно консултиране, обучения на служители.

Продукти за защита на АТМ

GPU v.4 е устройство за защита на банкомати от газови атаки. GPU е патентовано, уникално и надеждно решение, специално разработено за борба със заплахата от газови атаки на банкомати. Системата се различава от всички останали налични решения чрез изключително бързото откриване на газ и използването на иновативни техники предотвратяващи взривяването на банкомати с газ. Действа за неопределено време. Така предотвратява експлозия и превръща газовата атака напълно невъзможна. Интегрираната система за уведомяване подава сигнал към центъра за мониторинг на банкоматите или охранителното дружества веднага след откриване на газ. По този начин и шансовете за залавяне на престъпниците се увеличат значително.

Double shutter е устройство за защита на банкомати от газови атаки, атаки със солиден експлозив и кеш трапинг. Физическа защита за банкомати.  Уникален начин за превенция от въвеждането на газ или солиден експлозив в сейфа на банкомата. Устройството е синхронизирано с шътъра на банкомата. В случай на незаконно отваряне или счупване на шътъра, гилотината остава блокирана в затворено положение. Цялото устройство е неподвижно. Не може да се изважда благодарение на здравото му закрепване вътре в сейфа. Устройството е разработено конкретно за всеки един модел банкомати. Предлага неограничена във времето протекция. Ниски разходи за поддръжка.

 

OCSD е външно устройство за омастиляване на банкноти в касети на банкомати.

Системата предлага защита срещу физически атаки, газови атаки и атаки със солиден експлозив на банкомати. Автоматично се активира и деактивира чрез правилно отваряне и затваряне на сейфа на банкомата. Не се изискват допълнителни ключове или кодове. Напълно автономна и проектирана да защитава парите в банкомат. Сензорите, разположени вътре в сейфа на банкомата, са свързани към контролната модул на оцветяващата система. Системата за неутрализиране на банкнотите (IBNS) се основава на премахване на наградите на престъпниците, като правят откраднатите банкноти без стойност. Мастилото оцветява банкнотите така, че обществеността може лесно да разпознае банкнотите като откраднати. Системата притежава  патентована технология, базирана на комбинация от редки елементи, предлага неограничен брой кодове. Тези елементи са изключително стабилни във времето и не реагират на никакви химически или механични действия.

ICSD (In-Cassette Staining Device) е устройство за защита на банкомати от физически атаки, газови атаки и атаки със солиден експлозив.

При всяко престъпление водещото за извършителите е размера на сумата, която може да бъде открадната. При атакуване на банкомата, ICSD омастилява банкнотите в касетите и парите  не могат да се пласират. Основната цел : „Без награда за извършителите!“  Системата е разработена съвместно с производителите на NCR, Wincor, Diebold, Hitachi, Fujitsu, Hyosung, Glory, GRG. Не се извършват никакви корекции при инсталация. Системата се активира при всеки случай на физическа атака, атака със солиден експлозив или газова атака на банкомата.

Cassette locher e опция, която се използва за блокиране на достъпа до касетите, ако те не са деактивирани, предлагайки максимална сигурност за потребителя и оператора. Той също така предотвратява случайно активиране на касети извън банкомата.

Анти-скимиращи/шимиращи устройства защитават успешно банкомати от скимиращи устройства закрепени отвън на фесията пред карточетеца както и шимиращи устройства поставени вътре в карточетеца на банкомата.

Устройството защитава банкомата допълнително от Eavesdropping Attack, Black Box Attack, Card Trapping.

Продукти за защита на инкасо услуги

CC Collect е предназначен за инкасо дейност за множество обекти. Депозити до 350 банкноти на обект. Конфигуриран и персонализиран според:

 • броя на обектите
 • интервал на инкасото
 • времеви интервали на услугата
 • избрани от клиента параметри

Устройството е сертифицирано от белгийския институт ANPI. Предназначена за инкасо на множество обекти. Защитена от кражба чрез система за омастиляване или бързосъхнеща пяна. Контрол на достъпа до съдържанието чрез три отделни Далас Ключове, мобилно приложение с токън код и други системи за сигурност.  Инкасо екипите са под постоянно наблюдение от престъпния контингент.  Всеки един пропуск на екипа се регистрира, всяка една повтаряемост, навик на служителите. Целият сценарий отнема само няколко минути. Не всяка атака срещу инкасо е успешна за престъпниците. Въпреки това, щетите за инкасо компаниите са огромни и излагат на риск и живота на околните минувачи.  Всеки един автомобил пренася минимум 2 мил. на курс. Апетита на престъпниците идва от евентуалната печалба.

CC COLLECT е последната иновация на Oberthur Cash Protection. Кутиите предпазват парите при извършване на инкасо услуга чрез система за омастиляване или бързосъхнеща пяна. CC COLLECT – кутия за инкасо дейност за множество обекти.

CC Light  9000 предлагат следните възможности:

 • Защита на парите и служителите по време на транспорта от CIT
 • Активна защита подсигурена с двойно удостоверяване
 • Възможност за sms удостоверяване, отдалечен достъп и далас ключове.
 • CCL 9000 е разработен така, че да елиминира риска от атака на инкасов екип
 • Възможност за пренос до 8500 банкноти
 1. Ойросекюрити ЕООД предлага следните консултантски услуги за дружества:

Водещи в сферата на обученията и консултирането 

Ойросекюрити ЕООД предлага пакети с услуги свързани с подбора на коректни контрагенти. Информационно консултиране на финансови състояния на дружества, с възможност за мнение относно риска при сключване на договори. Задълбочаващата се фирмена задлъжнялост все по-здраво затваря порочния кръг около затруднената събираемост на вземанията. Честите затруднения в постигането на бърза и ефективна събираемост затормозяват дружествата и стават причина за така наречената „верижна задлъжнялост“. При нея невъзможността на един кредитор да реализира вземанията си, превръща самия него в неизряден длъжник към неговите кредитори.

Негативният ефект от всичко това води след себе си купища съдебни дела, които затрудняват допълнително разглеждането и решаването им в рамките на разумни срокове. Ойросекюрити ЕООД  осигурява навременно информиране за нови рискове възникнали с контрагенти както и бъдещи такива.

Основния фактор за успешното развитие на едно дружество е персонала. Правилният подбор на служители предотвратява бъдещи грешки, проблеми и ситуации, в които едно дружество не би искало да попадне. Имиджа на дружеството се гради бавно и с много компромиси. Ойросекюрити ЕООД е партньор, на който може да се разчита при избора на бъдещите колеги.

Ойросекюрити ЕООД извършва обучения за предотвратяване на фишинг атаки, видове и способи за предотвратяване на измами и още:

 • Мулета. Видове мулета, разпознаване, реакция предотвратяване на измами.
 • Банкомати, видове защити от скимиращи устройства. Добри практики.
 • Скимиращи устройства, видове, разпознаване, реакция и превенция.
 • Шимари, видове разпознаване, реакция и превенция.
 • Емейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция.
 • Фиктивни фирми, видове измами и превенция. Документни измами.
 • Интернет банкиране . Добри практики за превенция от измами.
 • Мобилни устройства, удобство, допълнителна защита и недостатъци.
 • Нови служители, добри практики при подбор на персонал.

 

 Повече за всички продукти на компанията може да научите на SECURITY EXPO в зала5, щанд А6.