Сигурността е гарантирана – с високите технологии на изложението Секюрити Експо

Форумът ще се проведе от 7 до 10 март в Интер Експо Център - София

Епохата на технологичните чудеса. Това изречение обобщава цялата динамична реалност на XXI век. Реалност, която се променя с всеки изминал ден чрез непрекъснато развиващите се технологии. Реалност, в която очакванията към системите за сигурност, охрана и противопожарна безопасност са все по-големи.