Работно време и достъп

Работно време за посетители

6 – 8 март 10.00 – 18.00 ч.

9 март 10.00 – 16.00 ч.

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация за свободен вход

Цена на входен билет: 5 лв.