BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1
A 3

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:

∙ Намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2Bсрещи;
∙ Предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;
∙ Оценка на иновационен капацитет на МСП чрез инструмента IMProve

В България Enterprise Europe Network се представлява от консорциум от 12 организации, покриващи територията на страната.

Contact

.+ 359 8117 505/515/52
bcci@bcci.bg, een@bcci.bg
www.bcci.bg, www.een-bcci.com

Features